Intervjuer

Berättelser ur verkligheten

En serie beskrivningar av upplevelsen av att vara, för inte2.ax. Tredje intervjun. Ca. 11 minuter lång. Här finns alla andra i samma serie.

Verkligheten – två förklaringsmodeller

En film för webbsidan inte2.ax - Två förklaringsmodeller för verkligheten: Dualistisk materialism och Icke-dualistisk andlighet. Ca 3 minuter lång.

Vad är jag?

En film för webbsidan inte2.ax – Filosofisk betraktelse om vad vi egentligen är. Svensk version. Finns även i engelsk version. 12 minuter lång.

What am I?

A film for the website inte2.ax – Philosophical reflection on what we really are. English version. Also available in Swedish. 12 minutes long.

Dockteater

Dockteatern som Canary Songs gör, behövde en promo. Här en kortversion. Nästan 5 minuter lång.

Intervju 1 för Säkramiljön.nu

Intervju av sakkunnig i miljöfrågor, kortversion. För sajten Säkramiljön.nu. 15 minuter lång.

Intervju 2 för Säkramiljön.nu

Intervju av sakkunnig i miljöfrågor, kortversion. För sajten Säkramiljön.nu. 18 minuter lång.